Získat aplikaci Adobe Flash Player
RT Plus 30 let
english english
Úvodní stránka / Obory činností

Obory činností

Silnoproud

V rámci poskytování komplexních služeb realizujeme silnoproudé rozvody NN, instalaci elektrických zařízení do 1000V, jednofázových i třífázových, a to do všech typů objektů. Instalujeme všechny hlavní části elektrických vedení a zařízení v objektech i mimo objekty.

Realizace silnoproudých rozvodů zahrnuje projektovou činnost, pokládku vedení, uzemnění sítí, ochranu před úderem blesku a přepětím, montáž a instalaci rozvaděčů, instalaci zásuvkových a světelných okruhů včetně zajištění revizí a servisu.

Provádíme také přestavby, rekonstrukce a inovace (panelové byty, jádra, půdní vestavby, starší domy a byty, přípojky, výměny a servisy elektroinstalačního materiálu, jističů, rozvaděčů). Na každou novou instalaci i rekonstrukci dodáváme samozřejmě revizní správu o zařízení.

Slaboproud

Mezi další dodávané systémy patří systémy ozvučení budov, evakuační rozhlas, jednotný čas a systémy mikrovlnných bezdrátových přenosů.

Telekomunikace
Telekomunikace

Kvalitní a spolehlivé telefonické spojení je i přes existenci elektronické pošty stále prioritním způsobem komunikace nejen se zákazníky a obchodními partnery, ale i uvnitř samotné firmy, úřadu či instituce. Moderní telefonní ústředna zaručuje bezporuchové a rychlé spojení, ale i řadu nadstandardních funkcí u běžných rozvodů i u ISDN a ADSL linek.

Instalujeme telefonní ústředny pro libovolně velké společnosti, úřady, ale i běžné domácnosti. Vyprojektujeme a zrealizujeme telekomunikační sítě včetně napojení na již využívané systémy, digitální i analogové terminály, včetně obyčejných telefonů, faxů, modemů a dalších koncových prvků.

Dodáváme analogové a digitální pobočkové telefonní ústředny včetně integrovaného hlasového a datového řešení založeného na protokolu TCP/IP.

Výroba rozvaděčůVýroba rozvaděčů

Provádíme výrobu a montáž všech druhů elektrorozvaděčů do 1000V, jak do bytových tak i do průmyslových prostor

  • elektroměrové rozvaděče
  • bytové rozvaděče
  • rozvodné skříně
  • distribuční rozvaděče
  • technologické rozvaděče
  • zásuvkové skříně
  • světelné rozvaděče
  • staveništní rozvaděče

Orientujeme se hlavně na kusovou výrobu elektro rozvaděčů, s cílem vyhovět i velmi individuálním požadavkům zákazníků. Vyrábíme rozvaděče elektro z ocelového plechu a plastu v krytí od IP 20 do IP 65. Rozvaděče jsou osazovány nejmodernějšími jistícími prvky, stykači, reléovou technikou a přístroji renomovaných výrobců podle preferencí a požadavků zákazníků.

Všechny elektrorozvaděče procházejí před expedicí výstupní kontrolou a měřením, provádí se zkouška kvality a funkčnosti. Na každý výrobek je vystaven atest a prohlášení o shodě.

Revize
Revize

Provádíme jak revize výchozí při prvním uvedení elektrických zařízení do provozu, tak revize periodické u elektrických zařízení již provozovaných.

Revize elektrických silnoproudých sítí provádíme v souladu s normou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 ed.2. Do působnosti této normy spadají elektrická zařízení, jež jsou pevně instalována v budovách. Jedná se především o rozvaděče, rozvodnice, zásuvkové, světelné, motorové a ostatní napájecí okruhy pro celý sortiment instalovaných technologií.

Smyslem prováděných revizí je podat klientovi komplexní obraz fyzického a morálního stavu jeho el. zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a majetku.

Cílem našich revizí je ochrana klienta před finančním postihem ze strany orgánů státního odborného dozoru, vyplývajících z neznalosti platných právních a technických předpisů.

Ostatní činnosti


Copyright © RT PLUS. Všechna práva vyhrazena.
Web realizoval OCTOPUS
Elektro revize Praha Elektro revize Revize trafostanic VN