Získat aplikaci Adobe Flash Player
RT Plus 30 let
english english
Úvodní stránka / Obory činností / Vyhřívání okapů

Vyhřívání okapů

V zimním období se na mnoha budovách můžeme setkat se zamrzáním okapových žlabů, svodů či jiných částí střešních konstrukcí, které následně způsobují nepříjemnosti jako jsou zatékání do objektu, tvorba rampouchů ohrožujících okolí, poškozování fasády či samotné okapové soustavy atd.

Příčinou bývá často nevhodné řešení střešní konstrukce nebo okapové soustavy, ale někdy jsou na vině vnější okolnosti, které majitel objektu nemůže nijak ovlivnit. Jsou to zejména teplotní výkyvy způsobující přes den odtávání sněhu či ledu a v noci následné mrznutí vody v kritických místech konstrukce. Někdy také dochází ke kondenzaci vzdušné vlhkosti a následnému vzniku námrazy.

Pokud k těmto jevům došlo, nezbývalo než odstraňovat vzniklé rampouchy či zprůchodňovat zamrzlé žlaby mechanicky, což bývalo zejména v případě vyšších a hůře přístupných střech značně problematické a při použití horolezecké techniky či montážní plošiny i nebezpečné a finančně nákladné.

Nelze-li vzniklé problémy odstranit dodatečnými stavebními úpravami (tepelné zaizolování střechy, volba vhodnější okapové soustavy) jeví se jako jediné možné řešení použití topných kabelů.

Při správném návrhu, instalaci a provozování budou pořizovací i provozní náklady na tento systém daleko nižší, než případné opravy poškozených částí konstrukce či náklady na výše zmíněné mechanické zásahy v případě nastalých problémů.

Naše společnost využívá pro tyto instalace kvalitní a spolehlivé systémy V-systém a DEVI.

Systém ochrany okapových žlabů a svodů je možné ovládat ručně bez jakékoli regulace pouze vypínačem. Toto řešení je sice nejlevnější, ale je závislé na lidském činiteli, což se může projevit jednak na provozních nákladech (pokud se systém zapomene vypnout), tak na funkčnosti systému jako takového. Princip fungování topných kabelů ve žlabech a svodech je do značné míry preventivní. Pokud se systém zapne až ve chvíli, kdy dojde k zamrznutí a zneprůchodnění žlabů, může dojít ke vzniku tzv. „tunelového efektu“ kdy topné kabely v ledu vyhřejí pouze komůrky, ale celou ledovou pokrývku již neodstraní. Toto hrozí zejména v případě plastových žlabů, které hůře vedou teplo. V případě pozdního zapnutí systému též dochází k uvolnění vytvořených rampouchů a ledu a jejich pádu, což může způsobit škody či zranění. V praxi se proto doporučuje provozovat zcela bez regulace pouze malé aplikace – přibližně do 500 Wattů instalovaného výkonu. V případě bytových domů městské zástavbě doporučujeme použití dokonalejší regulace, a to za použití sněžného termostatu ETO.

Instalaci systému ochrany proti zamrzání doporučujeme provádět při teplotách nad +5°C.


Copyright © RT PLUS. Všechna práva vyhrazena.
Web realizoval OCTOPUS
Elektro revize Praha Elektro revize Revize trafostanic VN