Získat aplikaci Adobe Flash Player
RT Plus 30 let
english english
Úvodní stránka / O společnosti

O společnosti

Nabízíme Vám provedení kompletní elektroinstalace tzv. na klíč, tzn. od vypracování návrhu včetně projektové dokumentace přes provedení montáže, revize a poskytování servisu. Pokrýváme tedy celé spektrum služeb, se kterými se můžete během realizace Vaší elektroinstalace setkat.

Především se jedná o montáže a dodávky :

 • elektrických domovních a průmyslových rozvodů
 • elektrických zabezpečovacích signalizací a systémů (EZS)
 • průmyslové televize a vnitřních televizních okruhů
 • elektrických požárních signalizací (EPS)
 • počítačových sítí a kompletní strukturované kabeláže
 • společných a individuálních televizních antén a rozvodů
 • satelitních antén a rozvodů
 • vnitřních komunikačních systémů a domovních zvonků
 • hromosvodů
 • elektrických nn rozvaděčů
 • telekomunikačních rozvodů
 • přístupových systémů
 • výstavba bezdrátových telekomunikačních sítí (GSM, NMT, UMTS, WiFi...)

Dále provádíme :

 • revize elektrických zařízení
 • projektovou přípravu v oborech naší činnosti
 • poradenskou činnost a konzultace v oborech naší činnosti
 • protipožární nátěry a protipožární úpravy prostupů

Všechny tyto práce provádíme včetně stavebních přípomocí a malování. Na všechny naše dodávky poskytujeme smluvní záruku a provádíme záruční a pozáruční servis dodávaných systémů a zařízení. V rámci nabízeného servisu realizujeme normou předepsané prohlídky zařízení EPS a EZS a periodické roční revize systémů.

Firma zaměstnává dostatečný počet pracovníků, kteří mají mnohaleté zkušenosti ve svém oboru z předchozích zaměstnání. Firma realizuje zakázky velkých objemů, ale i drobné služby pro obyvatele. V případě, kdy objem zakázek převýší kapacitní možnosti naší firmy, jsme schopni operativně zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků dle potřeby nebo spolupracujeme se solidními obchodními partnery. Firma disponuje dostatečnými provozními, dílenskými a skladovacími prostory s vlastní nákladní autodopravou.

Společnost má zaveden a certifikován systém řízení kvality dle ISO 9001:2008.

V současné době máme certifikát s registračním číslem TCB 14/01/19256 vydaný společností TAYLLOR & COX s.r.o.

Naše oprávnění a certifikáty

Prvořadým cílem naší společnosti je spokojený zákazník. K tomuto účelu byl vytvořen systém kvality závazný pro všechny úseky činnosti společnosti, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje kvalitu našich produktů a služeb, a tím rozšiřuje okruh našich spokojených zákazníků.

Systém kvality je pro naši společnost prostředkem k udržení rostoucího standartu, který naši zákazníci očekávají, a tím i prostředkem ke zvyšování kvality našich výrobků a služeb. Proto je kvalita a osobní odpovědnost trvalou prioritou všech zaměstnanců společnosti.

Historie společnosti

Firma RT plus s.r.o. vznikla v první polovině roku 1991. Hlavním předmětem činnosti firmy byla od počátku montáž, servis a údržba televizních antén, kabelových rozvodů a vf přenosové techniky. Během dvou let se firma začala rozšiřovat o další činnosti a přizpůsobila se tak požadavkům investorů, tj., že začala dodávat na klíč kompletní elektroinstalace silno i slaboproudé včetně drobných stavebních prací.

V roce 2005 zavedla firma RT plus s.r.o. systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2000 a získala certifikát, který byl vydán společností INTERTEC - registrováno u SEMKO Certifikation AB (SWEDAC).


Copyright © RT PLUS. Všechna práva vyhrazena.
Web realizoval OCTOPUS
Elektro revize Praha Elektro revize Revize trafostanic VN